Україна, 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 179

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРИВА "ЖИВИЦЯ ГУМАТ КАЛІЮ"

1. ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА НА ОСНОВІ ГУМАТУ КАЛІЮ

ДОБРИВО ЖИВИЦЯ ефективно використовувати разом з біопрепаратами та мінеральними добривами /карбамід, селітра/.

ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Калію – це високоефективне гумінове добриво у вигляді концентрованої суспензії з мікроелементами в хелатній формі, яке володіє властивостями стимулятора та регулятора росту рослин і являється антидепресантом практично для усіх сільськогосподарських культур.

Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію /надалі ДОБРИВО/ застосовують для промислового вирощування сільгоспкультур, фруктів та овочів, а також деструкції стерні з метою:

 • збільшення врожайності (практично на 15–25% в залежності від посівної культури та агротехніки);
 • покращення споживчої якості вирощеної продукції (збільшення вмісту клейковини у зерні пшениці в середньому на 2–3%, цукристості цукрового буряка – на 1,5–2,4%, вітаміну С в овочах, фруктози у винограді та плодових культурах – до 3–7%);
 • підвищення якості обробки посівного матеріалу сумісно з протруювачами (підвищується польова схожість і проростання насіння та посилюється пригнічення патогенів);
 • зміцнення імунітету рослин;
 • підвищення морозо- та сухостійкості рослини за рахунок посилення розвитку кореневої системи та накопичення цукрів у вузлах кущення;
 • зняття стресу з рослини при обробці пестицидами і стимуляції фотосинтезу;
 • підвищення ефективності застосування інших мінеральних добрив (збільшується коефіцієнт використання азоту і фосфору рослинами), що робить можливим зменшення норми їх внесення на 20–30%;
 • для біодеструкції стерні сумісно з селітрою /карбамідом.

ДОБРИВО ефективно використовують для комплексних обробок сільсько- господарської культури, починаючи від протравлення насіння та посівного матеріалу і до подальшої обробки рослини шляхом поливу у вегетаційний період.

ДОБРИВО повністю розчинне навіть у холодній воді, тому його можливо застосовувати в системах крапельного поливу як у відкритому, так і в закритому ґрунті, використовуючи різні моделі сучасних оприскувачів.

ДОБРИВО рекомендовано вносити у суміші з гербіцидами та фунгіцидами для зняття стресу з рослини та зменшення токсичної дії даних препаратів на рослину.

ДОБРИВО сумісне з біопрепаратами, оскільки виконують роль маточного розчину для живильних штамів мікроорганізмів, бактерій, а також синергетично посилюють їх дію.

Основні фізико-хімічні показники ДОБРИВА ЖИВИЦЯ Гумат Калію згідно ТУ У 20.2- 13652508-011:2012 та ТУ У 20.1-13641158-001:2017 наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Назва показникаНорма
Масова частка сухої речовини, %, не менше40,0

Водневий показник рН 0,5% водного розчину, в межах

виключно для ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (ягоди)

6,0-8,0

4,0- 4,4

Масова частка Гумату Калію, г/л, не менше, В т.ч.:

-          солі гумінових кислот

-          солі фульвових кислот

430

60

370

Розчинність, %, не менше98,0

Вміст макро- та мікроелементів у вигляді хелатів в лінійці ДОБРИВА ЖИВИЦЯ Гумат Калію приведено у таблиці 2.

Таблиця 2.

Добриво ЖИВИЦЯХелатні макро- та мікроелементи, металоїди, г/л, не менше
КNPMgBZnCuFeSMo

Гумат Калію

(універсальне)

(ягоди)

23,010,05,010,00,050,010,0030,0010,0010,05

Гумат Калію

(технічні, зернові)

23,010,05,010,00,0520,00,0030,0010,0010,5
Гумат Калію (олійні, бобові, овочеві)23,010,05,010,020,00,014,00,0010,0010,5

Гумат Калію

(фітопремікси)

23,010,05,010,00,050,010,0030,0010,0050,05

ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси) додатково містить фітогормони, ауксини і амінокислоти (не менше 50 г/л), що сприяє синергетичному підсиленню загальної дії добрива на культуру та зібраному врожай.

ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП» – це підприємство хіміко-технологічного профілю, орієнтоване на сільськогосподарську, нафтогазову та лісопереробну галузі промисловості, а також на екологічний захист навколишнього середовища.

Підприємство виробляє 35 найменувань готової продукції, які захищені Патентами України та за власним НОУ-ХАУ:

 • Для сільського господарства;
 • Для буріння свердловин та нафтогазовидобутку;
 • Для екологічного захисту навколишнього середовища.
ЗАМОВИТИ ДОБРИВО
© 2019 Добриво «ЖИВИЦЯ». ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП».
envelope-oprinttintleafphonemapphonemap