Лінійка добрива ЖИВИЦЯ

ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію»

Основні фізико-хімічні показники ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» згідно ТУ У 20.2- 13652508-011:2012 та ТУ У 20.1-13641158-001:2017 наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника Норма
Масова частка сухої речовини, %, не менше 40,0
Водневий показник рН 0,5% водного розчину, в межах виключно для ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (ягоди) 6,0-8,0 4,0- 4,4
Масова частка Гумату Калію, г/л, не менше, В т.ч.: 430
-          солі гумінових кислот 60
-          солі фульвових кислот 370
Розчинність, %, не менше 98,0
Вміст макро- та мікроелементів у вигляді хелатів в лінійці ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» приведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Добриво ЖИВИЦЯ Хелатні макро- та мікроелементи, металоїди, г/л, не менше
К N P Mg B Zn Cu Fe S Mo
Гумат Калію (універсальне) (ягоди) 23,0 10,0 5,0 10,0 0,05 0,01 0,003 0,001 0,001 0,05
Гумат Калію (технічні, зернові) 23,0 10,0 5,0 10,0 0,05 20,0 0,003 0,001 0,001 0,5
Гумат Калію (олійні, бобові, овочеві) 23,0 10,0 5,0 10,0 20,0 0,01 4,0 0,001 0,001 0,5
Гумат Калію (фітопремікси) 23,0 10,0 5,0 10,0 0,05 0,01 0,003 0,001 0,005 0,05
ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси) додатково містить фітогормони, ауксини і амінокислоти (не менше 50 г/л), що сприяє синергетичному підсиленню загальної дії добрива на культуру.
Гарантійний термін зберігання – 2 роки.

ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Натрію»

ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Натрію – це високоефективний натрієвий різновид гумінового добрива з мікроелементами в хелатній формі, яке володіє властивостями стимулятора та регулятора росту рослин.
ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Натрію (універсальне) застосовують переважно для овочевих культур та ягід, позитивний вплив добрива на зернові та технічні культури.
Використання Гумату Натрію прискорює процес засвоєння рослинами азоту, що робить можливим зменшення на 20–30% норми внесення карбаміду та селітри.
Основні фізико-хімічні показники  ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Натрію»  згідно ТУ У 20.2- 13652508- 011:2012/ приведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Назва показника Норма
Масова частка сухої речовини, %, не менше 40,0
Водневий показник рН 0,5% водного розчину, в межах 6,0-8,0
Масова частка Гумату Натрію, г/л, не менше 430
Розчинність, %, не менше 98,0

Вміст  макро-  та  мікроелементів  у  вигляді  хелатів  в  лінійці  ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Натрію»  приведено в таблиці   4.

Таблиця 4

Добриво ЖИВИЦЯ Макро-, Мікроелементи,       хелат,      г/л,     не менше
Na N P Mg B Zn Cu Fe S Mo
Гумат Натрію (універсальне) 23,0 10,0 5,0 10,0 0,05 0,01 0,003 0,001 0,001 0,05

 Гарантійний термін зберігання – 2 роки.

Мікродобриво  «ЖИВИЦЯ ХЕЛАТ-БОР, МІДЬ»

  Мікродобриво «Живиця Хелат-Бор,Мідь»  являє собою  концентрат суспензії з мікроелементами Бор (B), Мідь (Cu)  та Молібден (Mo) в хелатній формі. Мікродобриво  застосовують з метою: - збільшення стійкості рослини до захворювань; - покращення цвітіння та запилення рослини; - посилення процесів плодоутворення; - покращення споживчої якості вирощеної продукції (збільшення вмісту клейковини у зерні пшениці в середньому на 2–3%, цукристості цукрового буряка – на 1,5–2,4%, вітаміну С в овочах, фруктози у винограді та плодових культурах – до 3–7%); - підвищення морозо- та сухостійкості рослин за рахунок посилення розвитку кореневої системи та накопичення цукрів у вузлах кущення; Переваги хелатної форми мікродобрива:
 • легке та швидке засвоєння рослиною;
 • відсутність фітотоксичності;
 • підвищенна ефективність проти хвороб рослини, визваних дефіцитом бору та міді.
Загальна дія мікроелементів на рослину:
 1. Бор(В)
За статистичними даними серед мікроелементів, які застосовуються у рослинництві, перше місце займає Бор, який регулює запилення та запліднення, вуглеводний та білковий обмін, підвищує стійкість до хвороб. Елемент потрібний рослині для повноцінного росту та розвитку. Він приймає участь у поділі клітин та її рості, забезпечуючи синтез гормону ауксину та структурну цілісність, регулює транспорт оксиду вуглецю. Бор покращує посухо-і солестійкість сільськогосподарських культур. Бор також сприяє кращому використанню кальцію в процесі обміну речовин  в рослинах. При нестачі бору рослини не можуть нормально використовувати кальцій навіть якщо елемент знаходиться в ґрунті в достатній кількості. У рослині Бор сприяє росту і розвитку меристематичної тканини, за його нестачі спостерігається затримка росту кореня і стебла, а за сильного дефіциту відмічається повне відмирання точок росту як верхівкових, так і бокових пагонів. Бор сприяє нормальному проходженню процесів запилення та запліднення квіток, визначаючи кількість плодів і насінин; за його нестачі може відмічатись опадання зав’язей і пустозерність. Бор регулює синтез і транслокацію вуглеводів всередині рослини, підвищуючи вміст крохмалю в бульбах картоплі і цукру в коренях цукрових буряків. Входячи в склад клітинної стінки, Бор сприяє покращенню товарного вигляду продукції, його кращій лежкості і транспортуванню. За достатнього забезпечення бором рослини краще засвоюють кальцій, азот і фосфор, в них нормально проходять процеси синтезу амінокислот і білків. У бобових культур Бор необхідний для нормального формування та функціонування бульбочок симбіотичних азотфіксувальних бактерій на коренях. На відміну від інших елементів живлення, Бор не здатний до перерозподілу між старими і молодими органами, тому повинен надходити в рослину упродовж усього періоду вегетації.
 1. Мідь (Cu)
Даний мікроелемент регулює дихання, фотосинтез, вуглеводний та білковий обмін, підвищує посухо- та морозо- стійкість рослини. Мідь входить до складу деяких ферментів, які приймають участь у вуглеводному та білковому обміні, тому елемент надає солодкого аромату та смаку продукції, допомагає ефективно використовувати вологу під час плодоношення, відіграє важливу роль  в утворенні пилку та заплідненні, впливаючи на кількість зернівок у колосі зернових культур. Мідь приймає участь у зміцненні клітинної стінки, таким чином впливаючи на її міцність та здатність протидіяти впливу негативних факторів, збільшує фунгіцидну дію мікродобрива.
 1. Молібден (Mo)
Мікроелемент Молібден сприяє підвищенню врожайності та якісних показників врожаю. Молібден збільшує стійкість рослини до низьких температур та посухи, забезпечує краще засвоєння азоту з грунту.   Основні фізико-хімічні показники Мікрододобрива «Живиця Хелат-Бор,Мідь» згідно ТУ У 20.1-13641158-001:2017   приведені в таблиці 5.

Таблиця 5.

№ п.п. Назва показника Норма
1. Зовнішній вигляд Рідина від синього до темно-синього кольору
2. Показник рН в межах 7,0 - 9,0
3. Густина при 20 + 0,5 ºС, кг/м³, не менше 1300
4. Сухий залишок, %, не менше 50,0
Вміст мікроелементів в хелатній формі, г/л, не менше:
 • Бор (B) – 120,0;
 • Мідь (Cu) – 5,0;
 • Нітроген (N) – 50,0;
 • Молібден (Mo) – 0,5.
Гарантійний термін зберігання – 3 роки.

Мікродобриво «Живиця Хелат-Цинк»

Добриво   відноситься до монохелатних  мікродобрив, містить мікроелемент Цинк в хелатній формі. Добриво  використовують для підживлення  зернових та технічних культур /кукурудза, соя, сорго/, а також овочів.
Загальна дія мікреелементу цинку на рослину:
     Цинк (Zn) – регулює білковий, ліпідний, вуглеводний та фосфорний обмін ферментів та активізує роботу  і біосинтез вітамінів та ростових речовин – ауксинів.  Бере участь  у багатьох  фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу органічних кислот, вітамінів  в окисно - відновних процесах обміні вуглеводів, ліпідів   фосфору, сірки.  За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цей елемент підвищує посухо-  та морозостійкість рослин,  вміст білка, стійкість до ураження хворобами.
Дія:
 1. Регулює окислювально-відновні процеси в рослині;
 2. Ліквідує дефіцит цинку та активує синтез ферментів в рослині;
 3. Збільшує засвоєння рослиною азоту з ґрунту;
 4. Збільшує стресову стійкість та стійкість до засухи рослини.
Застосування: листова підкормка культур, залежних від нестатку Цинку /бобові та технічні-  кукурудза, соя, сорго, інше/.
Культура Дозування на обробку, л/га     Кількість та період  обробок
Технічні /кукурудза, соя, сорго/ 0,5 – 1,5 2 обробки: фаза 3 – 5 листочків, фаза кущення
Соя, горох, нут 2,0 – 2,5 2 обробки: фаза 3 – 5 листочків, фаза кущення
  Рекомендується після кожної обробки «Хелатом-Цинк» підживити рослини Добривом  «Живиця Гумат Калію-універсальне».
Склад, г/л, не менше: Zn – 70; N – 40; Р – 50; К – 50.
Гарантійний термін зберігання – 3 роки.

Мікродобриво «ЖИВИЦЯ Хелат-Залізо»

Препарат відноситься до комплексних хелатних мікродобрив. Дія добрива на рослину:
 1. Покращує процес фотосинтезу та дихання рослини;
 2. Ліквідує дефіцит заліза та збільшує кількість хлорофілу в листях, відновлює зелений колір листя;
 3. Насищає залізом плоди рослини;
Застосування:  Розчинити  50–100  мл  Добрива  в  10 л води, обприскувати листя рослин, фруктових дерев та кущів, обробляти 2–4 рази з інтервалом 2 тижні;
Рекомендується  після       кожної обробки «Хелатом  Заліза»        підживити рослини  «Добривом Живиця Гумат Калію (універсальне)».
Вміст мікроелементів в хелатній формі, г/л, не менше:
Залізо (Fe) – 50,0; Нітроген (N) – 40,0.
 

Мікродобриво «ЖИВИЦЯ Хелат-Молібден»

Препарат відноситься до комплексних хелатних мікродобрив, рекомендований для рослин, які чуттєві до нестачі молібдену – бобові та цукровий буряк. Дія добрива на рослину:
 1. Регулює фотосинтез та дихання рослини, регулює азотний обмін в рослині.
 2. Активізує процеси засвоєння азоту, зменшує накопичення нітратів в рослині.
Застосування: Розчинити 50–100 мл Добрива в 10 л води, обприскувати листя рослин, фруктових   дерев   та   кущів,   обробляти   2   – 4  рази  з інтервалом 2 тижні. Розхід мікродобрива по полю складає 1 – 1,5 л/га.
Рекомендується після кожної обробки «Хелатом - Молібдену» підживити рослини «Добривом Живиця Гумат Калію (універсальне)».
Вміст мікроелементів в хелатній формі, г/л, не менше Молібден (Мо) – 40,0,; Нітроген (N) – 40,0.

Мікродобриво «ЖИВИЦЯ Хелат-Магній»

Препарат відноситься до комплексних хелатних мікродобрив, рекомендований для підживлення польових, овочевих та багаторічних рослин. Мікроелемент Магній (Mg) входить до складу хлорофілу, підтримує фотосинтез та пов’язує білок в рослині, допомагає включенню амінокислот в білки, підвищує засвоєння вуглеводню. Магній забезпечує швидке протікання ростових процесів та поділу клітин, впливає на засвоєння рослиною фосфору. Нестача магнію приводить до руйнування хлорофілу та виникнення хлорозу у рослин, особливо чутливі кукурудза, сорго, цукровий буряк, зернобобові та виноград Дія добрива на рослину:
 1. Посилює розвиток кореневої системи;
 2. Прискорює ріст рослини, посилює систему синтезу хлорофілу.
 3. Підвищує активність ферментів, активізує білковий і фосфорний обмін;
 4. Підвищуює посухостійкість рослини.
Застосування: Розчинити 50- 100 мл Добрива в 10 л води, обприскувати листя рослин, фруктових дерев та кущів, обробляти 2 – 4 рази з інтервалом 2 тижні. Розхід добрива по полю – 1 – 1,5 л/га. Рекомендується після кожної обробки «Хелатом-Молібдену» підживити рослини мікродобривом «Живиця Гумат Калію (універсальне)». Вміст мікроелементів в хелатній формі, г/л, не менше:  Магній (Мg) – 70,0,; Нітроген (N) – 40,0.  

Заходи безпеки при роботі з ДОБРИВОМ ЖИВИЦЯ

Органо-мінеральне «ДОБРИВО ЖИВИЦЯ Гумат Калію» та мікродобриво «ЖИВИЦЯ Хелат» не являються пожежо- вибухонебезпечними, відносяться до 4 класу безпеки, не токсичні для людей, тварин і рослин.

Умови зберігання

ДОБРИВО зберігати в сухому місці від -10° С до +25°С. Гарантійний термін зберігання – 2 роки. Пакування товару здійснюється у 5 (10) (20) -ти літрові ємності або іншу тару, погоджену  із споживачем.
Замовити
Для підтвердження введіть свої
контактні дані і ми з вами зв'яжемось